Pastoor Henri ten Have verlaat Heilige Titus Brandsma parochie

Kardinaal Eijk heeft een beroep gedaan op pastoor Henri ten Have van de Heilige Titus Brandsma parochie om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Hij is per 1 januari 2023 aangesteld als pastoor van de Sint Franciscusparochie in Apeldoorn-Twello en omgeving. Per 1 februari is Mauricio Meneses Santiago benoemd als de nieuwe pastoor en opvolger van Henri ten Have binnen de Heilige Titus Brandsma parochie

Ruim 15 jaar heeft pastoor Ten Have zijn beste krachten gegeven aan de parochie en daarvoor bestaat veel dankbaarheid. Zijn vertrek spijt ons zeer, maar het past ons vooral hem van harte te feliciteren met zijn nieuwe benoeming en hem in de geest van Franciscus ‘Vrede en alle goeds’ toe te wensen, stelt het parochiebestuur. Zondag 8 januari was er ter afscheid een druk bezochte Titusviering voor alle parochianen in de St. Johannes de Doper- en Verrijzenis des Herenkerk aan de Bergstraat 17. Een viering met bezoekers van alle leeftijden en veel nationaliteiten waar door drie koren aan werd meegewerkt. De viering is nog te bekijken via het YouTube-kanaal van de parochie. Na de viering was er gelegenheid om de pastoor persoonlijk en informeel gedag te zeggen in hotel WICC aan de Lawickse Allee.

Pastoor Ten Have stond open voor interkerkelijke samenwerking in Wageningen. Ook in dat verband zal hij worden gemist. Hij ging een aantal keren voor in openingsviering van de Week van gebed voor eenheid en ook verzorgde hij vaak een vesperviering later in de week. Daarnaast verzorgde hij enkele keren de viering op 4 mei voorafgaand aan de stille tocht.

De installatie van pastoor Mauricio Meneses Santiago vindt op zondag 5 februari plaats in de Sint Antonius van Padua kerk te Ede om 10:30 uur. De nieuwe pastoor van de parochie werd 38 jaar geleden geboren in Colombia. Hij is momenteel nog werkzaam als parochievicaris van de samenwerkende parochies H.H. Martha en Maria te Baarn en de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te Amersfoort en omgeving.

Toen hij 17 jaar oud was, gaf hij zijn jawoord aan God om priester te worden. In Bogotá studeerde hij filosofie en theologie en ontving hij een belangrijk deel van zijn opleiding. In augustus 2014 kwam hij als missionaris naar Nederland en om zijn opleiding verder af te ronden. Hij was onder andere als jongerenwerker actief in Utrecht en Hengelo. Op 11 november 2017 werd Mauricio Meneses Santiago in Utrecht door kardinaal Eijk tot priester gewijd. Voor het tv-programma ‘Roderick zoekt licht’ van KRO/NCRV van 17 oktober 2017 werd hij door de maanden voorafgaand aan zijn priesterwijding gevolgd. Dat programma is nog terug te bekijken via NPO Start.