Pastorale en diaconale zorg voor asielzoekers

De gemeente van de International Christian Fellowship (ICF) Iis nauw betrokken bij de asielzoekers in het AZC Wageningen. ICF ziet daar veel pastorale en diaconale noden. In de praktijk fungeren leden van de gemeente vooral als ‘taxi-dienst’: Zij brengen mensen naar kerkdiensten, naar bijbelkringen en – voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld Iraniërs – naar bijbelkringen in hun eigen taal. Dit gebeurt in samenwerking met ICF Veenendaal en Baptistengemeente Arnhem-Centrum. Met ICF Veenendaal omdat zij verschillende vertalingen hebben tijdens hun diensten. Met Baptistengemeentee Arnhem-Centrum omdat veel asielzoekers na hun verblijf in AZC Wageningen in AZC Arnhem terechtkomen. Daarnaast heeft deze gemeente een Farsi bijbelkring.

POL

Het is voor ICF lastig om met name de taxi-diensten te blijven bieden. Het is een kleine gemeente en de meeste van de leden zijn studenten zonder auto. ICF is ervan overtuigd dat de asielzoekers een gedeelde verantwoordelijkheid zijn van alle kerken in Wageningen en vraagt om hulp om meer asielzoekers te kunnen bereiken. Concreet bestaat er behoefte aan mensen die bereid zijn om op zondagochtenden of andere tijdstippen in de week asielzoekers te vervoeren naar vieringen of bijbelkringen. Daarnaast is er behoefte aan warme jassen. Veel mensen in het AZC zijn afkomstig uit landen met een heel ander klimaat en zijn met weinig warme kleding in Nederland aangekomen.

Een reactie op deze oproep kunt u geven via het contactformulier op de website van ICF.