Pastorale zorg in verzorgingshuizen

Door de coronamaatregelen zijn de Wageningse verzorgingshuizen minder goed toegankelijk voor bezoekers en is het al enige tijd niet meer mogelijk om daar vieringen te houden. Sinds november wordt elke drie weken een pastorale brief verspreid in de verzorgingshuizen. Deze ronddeelbrief wordt aangeboden namens ‘kerken van Wageningen’.

Momenteel is het in de praktijk een samenwerking tussen Rumah Kita, de Protestantse gemeente en de Rooms Katholieke parochie, maar het staat open voor andere geloofsgemeenschappen om er zich ook bij aan te sluiten. Vanuit het pastoresconvent is positief op het initiatief gereageerd. Ook de geestelijk verzorgers van Nudehof en Torckdael en die van Pieter Pauw zijn er blij mee.

De brief heeft als doel bewoners van verzorgingshuizen te inspireren en te bemoedigen. De brief heeft weinig woorden, korte zinnen, veel beeld. Er worden QR-codes en links gebruikt waarmee (met hulp van verzorgenden of familieleden), snel muziek, een filmpje, bekende Bijbelteksten en liederen zijn op te zoeken. Er zijn duo’s gevormd die in toerbeurt de inhoud van de Pastorale brief verzorgen.

We bidden en hopen dat de situatie rond corona snel beheersbaar wordt waardoor er snel weer meer mogelijkheden komen voor contact met de bewoners van verzorgingshuizen.