Pastoresconvent, KerkNet en een stad in beweging

Naast het platform KerkNet Wageningen is er met het Pastoresconvent ook een informeel overleg waarin Wageningse voorgangers uit verschillende gemeenschappen elkaar ontmoeten. Pastoresconvent is een aanduiding waarbij de vlag de lading niet geheel dekt, er zijn niet alleen predikanten betrokken maar ook andere leidende vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen met een wat andere structuur zoals het Leger des Heils.

Momenteel zijn er drie mensen die als trekkers van het Pastoresconvent optreden: dominee Jeannette den Ouden van de Arboretumkerk – vrijzinnig op weg, dominee Dick Lagewaard van de Nederlands Gereformeerde Kerk die samenkomt in Ons Huis en voorganger Menno Helmus van de Vineyardgemeente.

De pastores merken in hun bijeenkomsten dat er ondanks de grote geestelijke verscheidenheid een groot gemeenschappelijk verlangen is om voor de stad Wageningen als kerken van dienst en betekenis te zijn. In KerkNet werd in 2022 aandacht gevestigd op de beweging ‘City movements’ en de leden van het Pastoresconvent stellen vast dat het thema bij hen mogelijk niet de aandacht kreeg die het verdiende. Inmiddels hebben pastores zich wat nader in de beweging ‘City movements’ verdiept en komt de vraag alsnog op hoe kerken in Wageningen daar samen vorm aan zouden kunnen geven.

De trekkers van het Pastoresconvent willen daar graag een keer over in gesprek met de voorzitter en secretaris van KerkNet. Ook in meer algemene zin wordt het waardevol geacht wanneer het Pastoresconvent en KerkNet elkaar nog wat beter kennen, meer informatie uitwisselen welke thema’s er spelen en afstemmen hoe ze effectief met elkaar kunnen communiceren. Het beoogde gesprek zal op korte termijn plaatsvinden.