Present Wageningen bestaat 10 jaar

Op donderdag 16 november vierde Stichting Present Wageningen het tienjarig jubileum met een feestelijke bijeenkomst in Ons Huis. Het thema was ‘Door jou ben ik’ – Zingeving in geven en ontvangen. Ds. Jeannette den Ouden sprak er over. Is het moeilijker om te geven of te ontvangen? Wat vindt jij? Een gever heeft een ontvanger nodig, en een ontvanger een gever…

Stichting Present is opgezet vanuit het idee dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen echter vaak nog te groot. Er is een een verbindende schakel nodig en Present wil die schakel zijn. De stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Heel veel vrijwilligers hebben zich de afgelopen 10 jaar ingezet voor mensen in Wageningen. Mensen die wel wat aandacht konden gebruiken. Alleenstaande moeders die gingen verhuizen. Eenzame ouderen die hun tuin niet meer konden doen. Er werden vluchtelingen welkom geheten in Nederland met een partijtje voetbal. Er werden honderden pannenkoeken gebakken en samen opgegeten. Mensen die al heel lang niemand meer over de vloer hadden gehad waren gastvrij naar vrijwilligers. Heel veel mooie momenten. Soms verdrietige momenten. Kwetsbare mensen die eenzaam overleden. Mensen die in hun laatste levensmaanden nog even vrijwilligers konden ontvangen, maar toch stierven.

Present is ooit opgericht met het idee om zichzelf weer op te heffen als mensen die hulp willen bieden en mensen die steun kunnen gebruiken elkaar zelfstandig weten te vinden. De behoefte aan bemiddeling via de stichting blijkt echter groot. In de eerste jaren werden via Stichting Present jaarlijks circa 35 projecten begeleid. Inmiddels ligt dat aantal op ongeveer 150 per jaar. Het draait niet alleen om het klaren van een praktische klus, maar ook om de ontmoeting die daarbij tot stand komt. In de ideale situatie vormt het project via Present een vliegwiel, resulterend in blijvende contacten of het uit eigen beweging oppakken van klussen.

Na 10 jaar overheerst een gevoel van dankbaarheid. Er waren de afgelopen jaren duizenden mensen in Wageningen samen aan de slag en elk project ging gepaard met waardevolle ontmoetingen. Dat verdiende het om gevierd te worden en dat gebeurde ook in Ons Huis. Met koffie, thee en gebak, muziek en veel gesprekken.