Present zijn

_mg_8126-kopieHet inloopcentrum Markt 17 is opgezet vanuit 7 geloofsgemeenschappen in Wageningen. Het initiatief draait op de inzet van vrijwilligers. Er wordt in het inloophuis gewerkt volgens de presentiebenadering. Het is een benadering die al zo’n 70 jaar binnen de kerken bestaat. Het gaat er om ‘er te zijn voor de ander’, veel meer dan het oplossen van problemen. Het draait om een goede en nabije relatie, om zorg, om waardigheid van de ander.

‘Present zijn’ heeft veel parallellen met het begrip ‘betrokkenheid’. Kerken geven blijk van die betrokkenheid via financiële steun aan Markt 17 en veel kerkleden doen dat ook privé als donateur. Maar betrokkenheid kan daarnaast inhoud krijgen door Markt 17 nu en dan te bezoeken, om anderen te ontmoeten, te eten en te praten met mensen die anders vaak buiten je gezichtsveld blijven. Mogelijk dat het je zelfs aanzet, om in Markt 17 als vrijwilliger aan de slag te gaan. De behoefte aan vrijwilligers blijft groot.

De presentiebenadering staat ook centraal in een cursus die wordt aangeboden aan mensen die als gastheer of gastvrouw in Markt 17 aan de slag gaan. Tegenwoordig gebeurt dat in relatief korte cursusbijeenkomsten van maximaal 2 uur die op wisselende dagdelen worden gepland, waarbij de focus ligt op één aspect van de Presentiebenadering. De eerstvolgende cursus staat gepland op dinsdag 29 januari. Meer informatie daarover is te verkrijgen via coördinator Jaap de Graaf (info@inloopcentrumwageningen.nl / 06-18587206).