Projecten

Soms worden er in Wageningen bijzondere eenmalige interkerkelijke projecten opgezet. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2013 toe Wageningen het 750 jarig bestaand vierde.

Wageningen750
In 2013 vierde Wageningen het 750-jarig jubileum van de stad. Ook de kerken leverden een bijdrage aan het programma. Zo werd er onder andere een interkerkelijke viering gehouden in het Torckpark, er werd een gospelnight georganiseerd in stadion de Wageningse Berg, in het Arboretum Belmonte werd de expositie Canvaskapel ingericht, de Stichting Present ging van start en er werd een boek uitgegeven waarin de geschiedenis van verschillende geloofsgemeenschappen wordt beschreven.