Projecten

Klimaatloop 2015
In het weekend van 31 oktober en 1 november vond rond Wageningen de vierde etappe van de klimaatloop plaats. Met deze manifestatie werd vanuit kerken aangedrongen op internationaal goede afspraken tijdens de Klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs. Op de website www.klimaatloop.nl is een uitgebreid verslag met een groot aantal foto’s te vinden.

Wageningen750
In 2013 vierde Wageningen het 750-jarig jubileum van de stad. Ook de kerken leverden een bijdrage aan het programma. Zo werd er onder andere een interkerkelijke viering gehouden in het Torckpark, er werd een gospelnight georganiseerd in stadion de Wageningse Berg, in het Arboretum Belmonte werd de expositie Canvaskapel ingericht, de Stichting Present ging van start en er werd een boek uitgegeven waarin de geschiedenis van verschillende geloofsgemeenschappen wordt beschreven.