Provocatief pastoraat

Netwerk DAK is een landelijk opererende koepelorganisatie die de uitwisseling tussen de aangesloten diaconale inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastores wil stimuleren. Ook inloopcentrum Markt 17 maakt deel uit van dit netwerk. Op dinsdagochtend 26 oktober vond op initiatief van Netwerk DAK in Markt 17 de regionale workshop ‘Provocatief met bezoekers’ plaats. Er werd door 17 vrijwilligers van inloophuizen deelgenomen, waarvan 5 mensen betrokken zijn bij Markt 17.

Provocatief betekent: liefdevol, humoristisch en uitdagend. Met een provocatieve houding, reageer je op bezoekers op een manier die ze niet verwachten. Dat leidt tot verrassende gesprekken, die heel anders verlopen dan je zou verwachten. Marieke Sillevis Smitt verzorgde de workshop. Zij is werkzaam als coach bij de organisatie ‘Onverwacht Opgewekt’ en diaconaal predikante voor en met ongedocumenteerde vluchtelingen in Utrecht. Onlangs verscheen van haar het boek ‘Provocatief Pastoraat: Liefde, humor, uitdaging‘.

In de workshop werden de deelnemers na een korte inleiding aan het werk gezet met een aantal praktische oefeningen in het aannemen van een provocatieve houding als gastvrouw of gastheer in een inloopcentrum. Op een speelse manier werden zo een reeks tips aangereikt hoe je op onverwachte manier uit een soort gespreksimpasse kan komen.