Raad van Kerken Wageningen ontbonden

RvklogoDe Raad van Kerken in Wageningen is in de algemene ledenvergadering van 14 april officieel ontbonden. De 4 lidkerken van de raad hebben daarmee unaniem ingestemd. Ook hebben zij besloten om het vermogen van de Raad van Kerken over te dragen aan KerkNet Wageningen. Daarbij is een bedrag van 2500 euro geoormerkt. Dat bedrag zal over een periode van 5 jaar worden gebruikt voor de verschillende werkgroepen die onder de Raad van Kerken vielen.  Daarnaast wordt de kas van KerkNet direct versterkt met ruim 1400 euro. Namens KerkNet Wageningen heeft voorzitter Jaap Ketelaar een dankwoord geschreven dat tijdens de vergadering is voorgelezen. Hij dankte niet alleen voor de financiële steun, maar tevens voor het werk dat vanuit de Raad van Kerken is gedaan om tot de opzet en versterking van het brede platform KerkNet te komen.