Rapport Onderzoek Armoede in Nederland

Op vrijdag 8 november presenteerde het knooppunt Kerken en Armoede samen met de Raad van Kerken het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die financieel in de knel zitten of dreigen te komen.

Aanbieden rapport Kerken en Armoede 2019 aan staatssecretaris Van Ark

Bisschop Gerard de Korte van de Rooms Katholieke kerk en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, boden het rapport aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. Aansluitend vertelden mensen die in armoede leven hun verhaal en vond er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. De presentatie vond plaats in de Pauluskerk in Rotterdam.

Het rapport ‘Armoede in Nederland 2019’ is te vinden op de website van het knooppunt Kerken en Armoede.