Regionale ontmoetingsavond voor Groene Kerken in Bennekom

Op donderdag 14 september wordt er in Bennekom een regionale ontmoetingsavond georganiseerd voor mensen uit kerken in de zuidelijke Gelderse Vallei die zich aangesloten hebben bij het netwerk GroeneKerken. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden welkom. De Brinkstraatkerk in Bennekom is al heel lang bezig met duurzame initiatieven en heeft daarin een aantal mooie stappen gezet. De gemeente wil die ervaringen graag delen. De inloop is om 19:45 uur. Het programma start om 20:00 uur en wordt rond 22:00 uur afgesloten. Het gebouw De Brink ligt aan de Brinkstraat 41 in Bennekom.

De initiatiefnemers achter GroeneKerken hebben de droom dat veel christenen met hen erkennen dat de zorg voor Gods schepping een plek heeft in het hart van het geloof en daarmee ook in het dagelijkse leven. De urgentie die zij voelen wordt niet gevoed door angst voor de toekomst, maar door dankbaarheid en liefde voor God en alles wat Hij geschapen heeft. Het netwerk GroeneKerken is er voor alle kerken en christelijke geloofsgemeenschappen die stappen willen zetten op het gebied van ecologische theologie en praktijk. Voor en met die kerken wil het netwerk een plek van hoop en handelingsperspectief zijn. Soms profetisch, altijd verbindend.

Vanuit het netwerk GoeneKerken worden ontmoetingen georganiseerd met als doel inspiratie te bieden en ideeën aan te reiken. Kerken worden uitgedaagd om het voortouw te nemen en zo een bron van inspiratie te zijn voor de eigen leden, maar ook voor de wijk, maatschappelijke organisaties, de burgerlijke gemeente en andere geloofsgemeenschappen.