Samen bidden en in gesprek over het geloof

Na de openingsviering van de Week van gebed voor eenheid op zondag 17 januari vinden er in de dagen daarna ook verschillende gebedsbijeenkomsten en geloofsgesprekken plaats. Zo organiseert de Amazing Grace Parish op maandag 18 januari een online-gebedsavond via Zoom. De start is om 19.00 uur. Het thema is nog niet bekend. De link om te kunnen deelnemen zal vooraf worden gedeeld op de website en de facebookpagina van Amazing Grace Parish. De voertaal is Engels.

Dinsdag 19 januari er van 19.30 uur tot 20.00 uur opnieuw een digitale gebedsbijeenkomst via een Join Zoom-meeting. Ds. Dick Lagewaard van de Nederlands Gereformeerde Kerk behandelt het thema ‘Eén lichaam vormen’ (naar Johannes 15 vers 12) en geeft een aantal punten mee voor gebed in de breakoutsroom in groepjes van 3 of 4. In deze groepjes maken deelnemers kennis met elkaar en bidden ze voor 2 of 3 van de aangedragen punten die in de chat staan.

Woensdag 20 januari organiseert de Wageningse gemeenschap van de De Zalige Titus Brandsma Parochie op woensdag 20 januari een geloofsgesprek dat online is te volgen vanaf 19.00 uur. Pastoor Henri ten Have gaat in gesprek met Monica Hoek en Jorge Merino over Johannes 15:15 waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt: “Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie.” Het gesprek is te volgen via de facebookpagina van de Week van gebed voor eenheid en op YouTube. Ook RTV Rijnstreek zend het gesprek uit.

Donderdagavond 21 januari vindt er een gebedswandeling plaats. Het initiatief daarvoor ligt bij de Evangeliegemeente Salem, De Ontmoeting en de Vineyardgemeente. De wandeling start om 20.00 uur bij de Immanuëlkapel op de Markt en eindigt rond 21.30 uur. Bij het verzamelpunt worden tweetallen geformeerd. Ieder tweetal krijgt een papier met gespreksvragen en gebedssuggesties. We bevragen elkaar op welke plek gebed heeft in zijn / haar kerk, en hoe dat in de praktijk vorm krijgt. Als de gelegenheid zich voordoet, bidden we voor één van de dingen die ons bezighouden.

Vrijdag 22 januari is er om 12.00 uur het Coventrygebed voor Vrede en verzoening in de Johannes de Doperkerk. Het thema is ‘Liefde tonen’ naar Johannes 15 : 16b  “Ga op weg en draag een vrucht die blijft.” Voorganger is Antoinette van Schaik.

De afgelopen jaren werd de Week van gebed voor eenheid telkens afgesloten met een interkerkelijk zangavond in de Arboretumkerk. Dat kan dit jaar helaas niet doorgaan.