Samen op weg maakt verschil

HenkvanSchaikDe overvolle startviering in de Grote Kerk op de Markt op 17 januari jl. , waarin 4 voorgangers van verschillende geloofsgemeenschappen in Wageningen voorgingen, was een droomstart voor het vernieuwde KerkNet Wageningen. De viering bracht vele leden van meer dan 7 van de 12 in KerkNet Wageningen deelnemende geloofsgemeenschappen bijeen in onze centrale Wageningse kerk. De viering betekende voor mij dat met respect voor de eigenheid van de geloofsgemeenschappen gezamenlijk liturgisch vieren en bidden mogelijk is. Dit vervult me met hoop voor de toekomst van ons KerkNet Wageningen. Immers, verbreding en verdieping zijn twee belangrijke ambities van KerkNet Wageningen. Een ander kenmerk is vernieuwing. Voor de deelnemers in KerkNet Wageningen zal het de komende jaren een grote uitdaging zijn om tijdens momenten van samenzijn bijvoorbeeld in de bijeenkomsten van sleutelfiguren, gelegenheidscoalities te vormen voor door een of meerdere deelnemers gedeelde onderwerpen. Onderwerpen, die vervolgens tot uitvoering worden gebracht door de in de activiteit deelnemende geloofsgemeenschappen. Een mooi voorbeeld was de oproep in de recente bijeenkomst van sleutelfiguren om als Wageningse geloofsgemeenschappen gezamenlijk de bestaande en nieuwe procesopvanglocatie (POL) in Wageningen te gaan ondersteunen. Samen op weg gaan vanuit de Geest maakt het KerkNet Wageningen voor mij tot een spannend maar ook eigentijds avontuur dat verschil kan maken, en waaraan ik graag een steentje wil bijdragen als secretaris van KerkNet.

Henk van Schaik