Samenspel van kerken en SchuldHulpMaatje

IsofaSamenspelIn de week van 17 oktober 2019, op en rond Wereldarmoededag, start de campagne Samen Hart voor Mensen. Deze campagne is een samenspel van SchuldHulpMaatje en kerken. Met elkaar willen we het taboe rondom schulden doorbreken, omdat mensen dan ook eerder hulp zullen vragen.

Als mensen makkelijker over geldzorgen durven te praten, kunnen we hen als kerken eerder begeleiden en helpen. Ons doel is dan ook om aandacht te vragen voor mensen met schulden. Voor de mensen zelf, als ook voor de mensen om hen heen. Het taboe moet doorbroken worden, hoe moeilijk ook, maar pas dan durven mensen hulp te zoeken en kunnen we hen helpen!

3647-SchuldHulpMaatjeIn Wageningen worden mensen die het overzicht en de greep op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn onder andere ondersteund door ISOFA-SchuldHulpMaatje. Vrijwilligers, schuldhulpmaatjes, helpen bij mensen thuis om de financiën en administratie weer op orde te krijgen. Zij kunnen ook ondersteunen tijdens een proces van schuldsanering. De vrijwilliger en hulpvrager maken samen werkafspraken op basis van een vertrouwensrelatie en respect voor elkaars privacy. De vrijwilliger heeft een cursus gevolgd en heeft een geheimhoudingsplicht. De hulpvrager houdt het initiatief en de regie.

logoisofaISOFA is opgericht vanuit een netwerk van diverse kerken in Wageningen. Vanuit deze band willen we ons samen blijvend inzetten voor hulp bij schulden en armoede. Op de website samenhartvoormensen.nl staan verschillende ideeën en materialen die kunnen helpen om binnen uw kerk of in kleiner verband aandacht te besteden aan het thema hulp bij schulden.

ISOFA-SchuldHulpMaatje Wageningen wil graag in gesprek met kerken om de slagkracht van hulp bij schulden te vergroten. Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris van de organisatie, Gerrit van Vliet, via bestuur@isofa-wageningen.nl.