Samenwerking gezocht bij opvang vluchtelingen

Een breed samengesteld publiek met vertegenwoordigers van diverse betrokken instanties sprak in de Bevrijdingskerk in Wageningen op donderdagavond 26 oktober met elkaar over de mogelijkheden tot verbetering van de huidige opvang van vluchtelingen en asielzoekers. De organisatie van de avond lag bij het Diaconaal Platform Wageningen.

Aan de hand van de film ’T KAN, gemaakt door de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland werd een concreet voorstel om over te gaan tot kleinschalige opvang besproken. Bij het voorstel Plan KAN zou er op elke 10.000 inwoners van elke stad of dorp een vast aantal van 30 personen meteen na aankomst in een gastvrije opvanglocatie worden geplaatst. In Wageningen dus een 120-tal. Deze mensen zouden dan niet meer van hot naar her versleept worden, zoals in de huidige situatie. De inburgering kan zo veel sneller en effectiever gaan, is het idee. De huidige procedures duren ontmoedigend lang. Er is nu veel psychologische begeleiding bij nodig, die vaak niet of laat komt.

Binnenkort zijn sommige locaties in Wageningen niet meer beschikbaar voor opvang. Daarom zou er in Wageningen mogelijk een pilot als proefplek voor kleinschalige opvang passen. Dit zou ook helpen bij de huidige problemen die er bij de opvang zijn. Op zijn minst zou er ervaring opgedaan met kleinschalige opvang gedaan moeten worden. Besloten werd om een brief naar de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te sturen om snel in de gelegenheid gesteld te worden om in Wageningen te komen tot een dergelijke pilot.

In het integratieproces van vluchtelingen en asielzoekers in de samenleving zijn goede contacten tussen de verschillende met dit thema betrokken partijen erg waardevol: rijk, gemeente, kerken, vluchtelingenorganisaties. Op deze avond werd hier een duidelijke poging toe gedaan. Er kunnen zo bijvoorbeeld thematafels georganiseerd worden voor ontmoeting en gesprek.