SchuldHulpMaatje Wageningen betrokken bij diverse hulpvragen

SchuldHulpMaatje Wageningen is een vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen met geldzorgen. Wanneer zij het overzicht op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn of dreigen te verliezen kunnen gecertificeerde vrijwilligers helpen om de administratie weer op orde te brengen. Dat kan zijn in een preventief traject, om te voorkomen dat er schulden ontstaan, maar ook tijdens en na een schuldsaneringsproces. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers. Daarnaast bevordert de organisatie integrale schuldhulpverlening in Wageningen. Op dit moment zijn er 26 hulpvragen waaraan maatjes zijn gekoppeld en de verwachting is dat er meer hulpvragen zullen komen.

SchuldHulpMaatje is opgericht door de gezamenlijke kerken van Wageningen en hun achterban is vertegenwoordigd in de deelnemersraad. Periodiek ontvangt de achterban een nieuwsbrief over de activiteiten en minimaal een keer per jaar is er een overleg tussen het bestuur en de deelnemersraad waarin naast het beleid en de financiën ook alle relevante activiteiten worden besproken. In december trad secretaris Gerrit van Vliet terug. Hij heeft de secretarisfunctie binnen het bestuur sinds 2017 uitgevoerd. Marja Ogink heeft de functie tijdelijk overgenomen. SchuldHulpMaatje is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Welsaam is het samenwerkingsverband dat ontstaan is uit de aanbesteding in 2017 van de gemeente Wageningen rond maatschappelijke thema’s zoals ‘ontmoeten’, ‘informeren’, ‘ondersteuning’ en ‘meedoen’. Ruim 20 organisaties in Wageningen, ieder met zijn eigen karakter en onafhankelijkheid, zetten experts in die de inwoners van Wageningen sociaal ondersteunen. Ook SchuldHulpMaatje maakt er deel van uit. In 2022 heeft Welsaam voor de tweede keer de aanbesteding gegund gekregen, hetgeen betekent dat SchuldHulpMaatje voor een periode van minimaal 5 jaar subsidiebijdrage ontvangt uit het budget van Welsaam, waarmee een coördinator kan worden bekostigd. De coördinator doet de intake van de hulpvragen, koppelt maatjes aan de hulpvragers en draagt bij aan het onderhouden van het netwerk. Na ruim 8 jaar trouwe dienst heeft coördinator Leontine van Eck een andere baan. SchuldHulpMaatje hoopt binnenkort met een nieuwe coördinator van start te gaan.

SchuldHulpMaatje verwacht een toename in hulpvragen en is daarom op zoek naar vrijwilligers die maatje willen worden. Mail voor aanmelding of voor extra informatie naar secretaris@wageningen.schuldhulpmaatje.nl.