SchuldHulpMaatje zoekt een nieuwe coördinator

SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen die het overzicht en de greep op hun inkomsten en uitgaven kwijt zijn of dreigen te verliezen. Na acht jaar stapt de zeer gewaardeerde coördinator van SchuldHulpMaatje binnenkort over naar een andere baan en is er binnen de organisatie een vacature voor een coördinator voor 12 tot 15 uur per week.

De coördinator brengt de hulpvragers en schuldhulpmaatjes bij elkaar en begeleidt ze, of verwijst hulpvragers zo goed mogelijk door binnen ons netwerk van hulpverleners. Het is een betaalde functie. De maatjes zijn gecertificeerde vrijwilligers die mensen helpen om hun administratie weer op orde te brengen. Dat kan zijn in een preventief traject, maar ook tijdens en na een schuldsaneringsproces met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers. Daarnaast bevordert SchuldHulpMaatje integrale schuldhulpverlening in Wageningen.

De stichting SchuldHulpMaatje is door de kerken in Wageningen opgericht en lid van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. Deze vereniging ondersteunt de plaatselijke projecten met adviezen en cursussen voor de vrijwilligers. De gemeente Wageningen verstrekt subsidie. Met de financiële steun van de kerken en het lidmaatschap in de deelnemersraad heeft de stichting een breed draagvlak in Wageningen.

Meer informatie over de stichting SchuldHulpMaatje en de vacature van coördinator is te vinden op de website van de organisatie.