Seizoenafsluiting KerkNet op donderdag 7 juli in Markt 17

Donderdag 7 juli houdt KerkNet Wageningen op een informele manier de afsluiting van het seizoen 2021/2022. Dat gebeurt in het inloopcentrum Markt 17 vanaf 16.30 uur. Als gasten zijn Roy Timmerman en Hans Luttik van City Movements Nederland uitgenodigd.

In 2016 is KerkNet Wageningen opgericht. We wisten toen als kerken vaak weinig van elkaar. In KerkNet ontmoeten we elkaar viermaal per jaar en wisselen we ideeën uit. Zo inspireren en stimuleren we elkaar en wordt samen optrekken en bij elkaar aanschuiven gemakkelijker. Ook in andere steden bewegen kerken en organisaties naar elkaar toe en ontstaan er verbanden en netwerken. City Movements Nederland wil deze beweging sterker zichtbaar maken en versterken. Op dit moment zijn er 12 steden bij aangesloten.

Voorzitter Albert Willemsen en secretaris Rikje van de Weerd zullen samen kort terugkijken en vooruitblikken op verschillende initiatieven van KerkNet. Daarna zullen Roy Timmerman en Hans Luttik van City Movements Nederland iets vertellen over dit initiatief. We verwachten dat dit inspirerend zal zijn. We willen samen stilstaan bij hoe we ons inzetten voor de bloei van Wageningen, waar dat wellicht nog beter kan en hoe we bijvoorbeeld ook in verbinding met andere steden kunnen staan. Geloof vermenigvuldig je immers door het te delen.

Nadien is er nog de mogelijkheid om informeel na te praten bij een drankje en kan er vanaf 18.30 uur gebruik worden gemaakt van een buffet. U bent van harte welkom om te luisteren en mee te praten over interkerkelijk actief zijn in de stad. Meldt u met het oog op de catering van tevoren aan bij de secretaris van KerkNet via secretaris@kerknetwageningen.nl. Er staat een box voor een vrijwillige bijdrage aan de maaltijd.