Seizoenafsluiting KerkNet op vrijdag 5 juli

Op vrijdag 5 juli vindt in ‘De Vredehorst’ aan de Tarthorst de jaarafsluiting van KerkNet plaats. Daarbij is gekozen voor het thema ‘Evangelisatie’. Het idee is om vanuit verschillende geloofsgemeenschappen ervaringen over evangeliseren uit te wisselen en er ook praktisch mee aan de slag te gaan. Het programma loopt van 17.30 uur tot 20.00 uur.

‘Maak alle volken tot mijn leerlingen’ (Matt. 28:19). Die opdracht gaf Jezus Zijn discipelen, en dat is het thema van deze jaarafsluiting. Leerlingen maken kan op allerlei manieren. Sommigen organiseren Alpha- en andere cursussen. Anderen nodigen de omwonenden uit voor Glühwein tegen Kerst, staan met een kraam in de stad of evangeliseren op straat. Ook in Wageningen gebeurt er van alles op dat gebied.

Bij de jaarafsluiting willen we mensen die het woord verspreiden – of dat zouden willen – samenbrengen. Het doel is elkaar inspireren en bemoedigen. We kunnen veel van elkaar leren: wat werkt wel en wat niet, hoe blijf je zelf gemotiveerd, en hoe betrek je je geloofsgemeenschap? En voor wie hier nog niet zo ervaren in is, hoe maak je een begin?

Na een gezamenlijke maaltijd volgt een korte introductie. Vervolgens zijn er 2 parallelle sessies waarin ervaringen vanuit de praktijk worden gedeeld. Daarnaast kunt u deze sessie ook invullen om de straat op te gaan om samen met anderen te evangeliseren. Het tweede deel van het de bijeenkomst wordt ingevuld als een ‘World café’ waarbij u twee of drie keer van tafel verhuist om een sessie bij te wonen waar ook ervaringen worden gedeeld over diverse activiteiten met een evangeliserend karakter.

U bent van harte welkom om de jaarafsluiting mee te maken en deel te nemen. Meld u uw komst van tevoren aan bij secretaris Rikje van de Weerd van KerkNet (secretaris@kerknetwageningen.nl).