Seizoenafsluiting op 24 juni

CPp6DP2WUAAxmovOp vrijdag 24 juni hield KerkNet Wageningen een beetje in de traditie van de Raad van Kerken een seizoenafsluiting in de Arboretumkerk. Het is nog even zoeken naar een passende vorm, Verschillende sleutelfiguren moesten zich afmelden. In totaal waren er 16 mensen aanwezig vanuit 8 verschillende kerkelijke gemeenschappen. Voorzitter Jaap Ketelaar van KerkNet Wageningen opende de bijeenkomst met oproep en gebed voor Eenheid en het bouwen aan relaties in deze tijd van polarisatie en onzekerheden. Hij refereerde in zijn openingswoord aan een vergelijkbare bijeenkomst in 2011 toen jij ook over interkerkelijk samenwerking mocht praten. Hij herhaalde nog eens de punten die hij destijds als voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking had genoemd. De voorzitter eindigde zijn openingswoord met een Afrikaanse wijsheid: ‘Als je snel wilt gaan, ga je alleen, maar als je ver wilt komen ga je samen.’

In een gesprek over de rol van de Wageningse kerken voor de vluchtelingen in Wageningen werd vervolgens stil gestaan bij de vele activiteiten die al plaatsvinden vanuit de kerken en kerkelijk betrokken mensen zoals:

  1. het opvanghuis voor uitgeprocedeerden dat in augustus zal openen waarvoor vrijwilligers worden gezocht;
  2. het nuttige werk van Welkom Wageningen en hoe we als kerken dit werk nog beter kunnen faciliteren via de Projectgroep Vluchtelingen;
  3. het landelijke en plaatselijke werk van Stichting Gave;
  4. het project om statushouders aan woonruimte en werk te helpen;
  5. het Steunfonds Vluchtelingen van de PKN, Arboretum en RK;
  6. de plannen van het Inloopcentrum Markt 17 voor met name jonge vluchtelingen.

Vele van deze activiteiten zullen in de komende maanden nog een nadere uitwerking krijgen. Er werd geconcludeerd dat het goed is het landschap met betrekking  Vluchtelingen en de mogelijkheden voor de kerken en kerkelijk betrokken mensen om bij te dragen helder in beeld zullen worden gebracht. Vanuit KerkNet zal dat worden opgepakt.

De vertegenwoordigers van de diverse activiteiten en werkgroepen wezen vervolgens op hun activiteiten zoals de start van het Coventrygebed in Gödöllö, en het bezoek van Gödöllö aan Wageningen begin oktober,  het interculturele straatfeest op 17 september georganiseerd door de Interculturele Werkgroep Wageningen, de PAX manifestatie op 10 september en  het inzamelen van gelden voor het interkerkelijke project ‘Vakantiegeld Delen’. Vanuit het Steunfonds  Vluchtelingen werd verteld over de activiteiten die worden ondersteund en hoe dat wordt beoordeeld. Er liggen wellicht raakvlakken met het interkerkelijk sociaal noodfonds, waar aan wordt gewerkt. De bijeenkomst  werd afgesloten met een hapje en een drankje.