Start van nieuwe Alpha cursus gepland in februari 2024

Evangeliegemeente Salem en de Nederlandse Gereformeerde Kerk nemen het initiatief voor het organiseren van een nieuwe Alpha cursus. Alpha is de plek waar veel verhalen samenkomen aan tafel. In een serie bijeenkomsten ontdekken deelnemers veel facetten van het christelijk geloof. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding over het geloof. Na de inleiding ga je uit elkaar in kleine groepen om door te praten over het onderwerp. Binnen de vertrouwdheid van een kleine groep is er veel ruimte om vragen te stellen, meningen te delen en twijfels te uiten. Geen vraag of gedachte is te gek. Er komen vaak nieuwe, mooie vriendschappen uit voort.

De initiatiefnemers doen een uitnodiging aan mensen uit andere kerken en geloofsgemeenschappen om aan te sluiten bij de organisatie van deze Alpha-cursusreeks. Dat kan bijvoorbeeld door nu en dan als gespreksleider op te treden of door te helpen bij de bereiding van de maaltijd. Zij kunnen hun interesse kenbaar maken via een mailtje naar info@alphawageningen.nl. Het doel is om in februari te starten en de 12 bijeenkomsten telkens op dinsdagavond te gaan houden. Daarnaast is er eenmaal een bijeenkomst op zaterdag gepland. De definitieve data, het exacte aanvangstijdstip en de locatie moeten nog worden bepaald. Er volgt daarna ook een uitnodiging voor deelnemers aan de cursus.