Statuut van KerkNet Wageningen

Het platform KerkNet Wageningen bestaat vanaf 1 januari 2016. Een werkgroep heeft destijds de structuur voor het platform uitgewerkt met een aantal afspraken over de Vergadering van Sleutelfiguren en over een kleine ondersteunende organisatie. In de afgelopen vergaderingen van KerkNet is nog eens door de sleutelfiguren naar de ruim 7 jaar geleden gemaakte afspraken gekeken. Zijn deze nog actueel of zijn er punten waarop ze moeten worden herzien?

Els Koek, sleutelfiguur namens de Arboretumkerk – vrijzinnig op weg, heeft een lange carrière achter de rug als jurist. Zij heeft de gemaakte afspraken uit 2016 nog eens ‘met een juridische bril’ op geredigeerd. De strekking van de gemaakte afspraken is niet gewijzigd, maar ze staan wat gestructureerder en met consequent taalgebruik op papier. Het heeft geleid tot een Statuut van KerkNet Wageningen dat inmiddels is goedgekeurd door de vergadering van sleutelfiguren en dat ook te vinden is op de website van KerkNet.