Steunfonds Vluchtelingen

In het Steunfonds Vluchtelingen werken de Protestantse gemeente, de Rooms Katholieke Parochie en de Arboretumkerk -Vrijzinning op weg samen. Via het fonds wordt concrete financiële hulp geboden aan asielzoekers in Wageningen. Het geld voor het fonds komt van de diaconieën van de verschillende kerken.

De leden van het fonds beoordelen concrete vragen voor steun die worden aangedragen door de Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland. Het gaat onder andere om bijdragen in leges en griffiekosten, studiekosten, reiskosten, medische kosten en vergoedingen voor tolken. Veel jonge vluchtelingen maken gebruik van schoolvoorzieningen, waarbij de school een deel van de studie financiert. De bijdrage van het Steunfonds is echter nodig voor zaken als vervoer of lesmateriaal. Soms wordt ook steun verleend in de vorm van een rentevrije lening.

Rechtstreeks bijdragen aan het fonds zijn altijd welkom. Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN NL12INGB0008242476  ten name van Steunfonds Vluchtelingen te Wageningen.

Pasfoto Barend 2014

 

Contactpersoon Barend Deetman (0317-426922 / bdeetman@planet.nl)