Stichting Interkerkelijk Diaconale Activiteiten opgericht

logo-kerk-onderweg1-300x213Op 20 september 2017 passeerden bij notaris Smit & Moormann de statuten van de Wageningse Stichting Interkerkelijk Diaconale Activiteiten. De stichting is bedoeld als een parapluorgaan voor interkerkelijke diaconale activiteiten zoals het Interkerkelijk Sociaal Noodfonds Wageningen. Het idee is om ook de werkgroep Vakantiegeld Delen en het Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (WIDIP) bij de nieuwe stichting onder te brengen. Naast het voordeel van een degelijke bestuurlijke structuur biedt het opzetten van de nieuwe stichting ook praktische voordelen. Zo wordt het bijvoorbeeld voor verschillende interkerkelijke activiteiten eenvoudiger om een ANBI-status te verkrijgen, waarmee het doen van giften fiscaal aantrekkelijker wordt.

De Arboretumkerk-vrijzinnig op weg, de Diaconie van de Protestantse Gemeente, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Vineyard gemeente en de ABC Evangeliegemeente Salem hebben zich achter het initiatief geschaard. De Gereformeerde Gemeente en De Ontmoeting hebben wel betrokkenheid toegezegd, maar wensten (nog) niet in de statuten genoemd te worden. Ook de relatie met de rooms-katholieke Caritas moet nog worden uitgekristalliseerd. Tot de stichting kunnen deze (of ook andere ) geloofsgemeenschappen na de oprichting uiteraard alsnog toetreden, met instemming van het Stichtingsbestuur. Dat bestuur bestaat uit voorzitter Kees van Schagen, secretaris Rikje van Weerd, penningmeester Dick Verkerk, Harm Smit, Frank Goessens en Monique Zwetsloot.

bannerfoto-dnw21.png

  • Het Interkerkelijk Sociaal Noodfonds Wageningen wordt opgezet om incidentele, financiële hulp te kunnen bieden in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen, waar op heel korte termijn een oplossing nodig is en waar het lastig is om dit via reguliere kanalen snel te regelen. Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen te worden door de diaconie van de eigen kerkgemeenschap. Het Noodfonds Wageningen wil er juist zijn voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn.
  • De werkgroep Vakantiegeld Delen wil iets betekenen voor mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. In de periode dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd, wordt er binnen de kerken geld ingezameld, zodat mensen die onder het financiële minimum leven binnen de Wageningse gemeenschap een kans kan worden geboden om een dagje uit of een weekje op vakantie te gaan.
  • Het Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (WIDIP) is een intern informatiepunt over de verschillende kerkelijke instanties en – voorzieningen op het vlak van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. Daarnaast kan het WIDIP ook antwoord geven op vragen van personen en instanties van buiten de kerken over de inzet van diaconieën.