Stichting Present wil bruggen slaan

Tijdens de interkerkelijke viering op zondag 17 januari is er gecollecteerd voor Stichting Present Wageningen. Er kon ruim 400 euro naar de stichting worden overgemaakt. De organisatie wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen best groot. Er is een verbindende schakel nodig en Stichting Present wil die schakel zijn. De organisatie brengt dus groepen die wel een vrijwilligersklus willen klaren in contact met mensen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, bij het opknappen van een tuin, of om wat beter ingeburgerd te raken in het land waar je naar toe bent gevlucht.

Stichting Present heeft een christelijk-sociale identiteit. Christelijk omdat de organisatie Jezus Christus wil volgen en zijn woorden en leven leidend wil laten zijn in keuzes die worden gemaakt. Sociaal omdat dit geloof gevolgen heeft voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid om te geven en te delen. Ieder mens heeft de behoefte om van anderen te kunnen ontvangen.

Om hulp via de stichting in te roepen, hoef je niet dezelfde geloofsovertuiging te hebben. En dat geldt ook voor vrijwilligers. Wel wordt van hen verwacht dat zij de waarden van de stichting onderschrijven en hun best doen ze in de praktijk te brengen.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Present Wageningen.