Stichting Present zoekt meer bekendheid binnen kerken

Bij de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 14 september in het gebouw van de Hersteld Apostolische Zendingskerk was Ries Brouwer te gast. Zij is bestuurslid Stichting Present voor de afdeling Ede en Wageningen. De stichting wil graag wat meer bekendheid krijgen bij de leden van de Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen.

Stichting Present is opgezet vanuit het idee dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen echter vaak nog te groot. Er is een een verbindende schakel nodig en Present wil die schakel zijn.

De stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dit gebeurt door te bemiddelen voor allerlei soorten projecten. Dat kan variëren van het opknappen van tuin, het opruimen en schoonmaken van een vervuild huis tot het opzetten van een activiteit in een verpleeghuis of AZC. Het draait niet alleen om het klaren van een klus, maar ook om de ontmoeting die daarbij tot stand komt. In de ideale situatie vormt het project via Present een vliegwiel, resulterend in blijvende contacten of het uit eigen beweging oppakken van klussen.

Stichting Present is van oorsprong een christelijke organisatie en de missie is op het geloof gebaseerd. Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze dit respecteren. Bijzonder in de aanpak is dat vrijwilligers die zich melden de basis vormen voor de start projecten. Er worden pas klussen gezocht als vrijwilligers zich melden. In Wageningen zijn daarvoor 2 coördinatoren in de persoon van Wilma Smilde en Margriet Lamers. Zij konden in 2023 samen al in meer dan 100 projecten bemiddelen.

Er zijn wel verschillende Wageningse kerken die bijvoorbeeld met enige regelmaat voor Stichting Present collecteren, maar verder gaan de contacten vaak nog niet. De stichting zou graag kerken en geloofsgemeenschappen ook bijstaan bij het praktisch invullen van hun diaconale missie. Kringen en andere groepen uit kerken worden van harte uitgenodigd om zich voor een vrijwilligersklus te melden.

Present Wageningen bestaat dit jaar 10 jaar. Dat wordt op donderdag 16 november tussen 15:00 uur en 17:30 uur gevierd met een feestelijke bijeenkomst in Ons Huis. Het thema van de middag is ‘Door jou ben ik – Zingeving in geven en ontvangen’. Dat thema wordt ingeleid door dominee Jeannette den Ouden van de Arboretumkerk -vrijzinnig op weg. Meer informatie en de link om je voor de middag aan te melden is te vinden op de website van Stichting Present.