Studenten en kerken

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 22 november is onder andere gesproken over de relatie van de Christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen met studenten, met Christelijke studentenverenigingen en aan de relatie van de studentenverenigingen met de universiteit. Van tevoren was door elke geloofsgemeenschap in kaart gebracht op welke manier er contacten liggen met studenten en of er specifiek activiteiten voor studenten worden georganiseerd.

studentchurchDaarnaast waren Josine van der Horst en Herm Edelman aanwezig om hun werk toe te lichten. Josine van der Horst is als chaplain verbonden aan de Student Church. Binnen deze gemeenschap komen met name studenten uit de wat meer liberale stromingen van kerken samen. De gemeenschap is behoorlijk oecumenisch ingesteld. Er is ondersteuning vanuit de protestantse gemeente, de rooms-katholieke en de Arboretumkerk. Herm Edelman is als stafmedewerker verbonden aan de studentenvereniging Navigators Wageningen, waar missionair ingestelde studenten zich thuis voelen. Hij vangt voor zijn werk ondersteuning vanuit de Vineyardgemeente en ABC Salem Sjoerd van der Wielen van de International Fellowship of Evangelical Students (IFES) was ook uitgenodigd, maar was verhinderd. Hij is als studentenpastor actief op de Wageningse Campus voor de studentenverenigingen VGSW, CSFR en Ichtus en ontvangt daar ondersteuning voor vanuit de NGK, GKV en de wijkgemeente Johannes van de protestantse gemeente zowel financieel als pastoraal.

Kerkdienst ICFUit de inventarisatie blijkt dat met name de vieringen en bijeenkomsten van de Amazing Grace Parish en International Christian Fellowship worden door veel studenten bezocht. Dat geldt ook voor de internationale vieringen van de rooms-katholieke parochie. De Nederlandse studenten verbinden zich maar beperkt aan één specifieke kerk, zo wijst de inventarisatie binnen KerkNet uit. Studenten lijken vaak als groep te kiezen om samen naar een bepaalde viering te gaan, maar welke geloofsgemeenschap daarbij uitgekozen wordt lijkt per week te kunnen verschillen. Daarnaast lijkt er ook een behoorlijk groep studenten te zijn die de binding met de kerk ‘thuis’ in stand houdt.

Josien van der Horst merkt op dat haar werk naast pastoraal ook zeker diaconaal van aard is. “Er zijn studenten die in armoe leven. Het gaat met name om buitenlandse studenten. Soms is de beurs waarmee ze naar Nederland totaal niet toereikend voor de leefomstandigheden hier. Daarnaast zijn er studenten die grote druk ervaren omdat hun verblijfstatus dreigt te verlopen voordat zij hun studie hebben kunnen afronden.”

In de Vergadering van sleutelfiguren is afgesproken om elkaar zo goed mogelijk te informeren. Zo wordt gewerkt aan een ‘Kerkwijzer’ waarmee op een beknopte manier een korte karakteristiek wordt gegeven van de verschillende geloofsgemeenschappen in Wageningen, zowel in het Nederlands als in het Engels, die gebruikt kan worden tijdens informatiedagen of op andere plekken waar veel studenten komen. Verder kunnen diaconale interkerkelijke initiatieven zoals het Sociaal Noodfonds wellicht ook wat voor studenten betekenen.