Te gast bij Amazing Grace Parish

Op donderdagavond 21 juni kwam de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet bijeen in De Vredehorst als gast van de Amazing Grace Parish. Gerbert Kets heette de aanwezigen van harte welkom en vertelde wat over de gemeenschap die hij binnen KerkNet vertegenwoordigt.

1477172491

De Amazing Grace Parish is ontstaan vanuit Nigeria en maakt deel uit van de Redeemed Christian Church of God. Er zijn in Nederland circa 25 gemeenten bij dezelfde kerk aangesloten. De geloofsgemeenschap is missionair ingesteld en is ook groot in Engeland. De kerk kent een tamelijk hiërarchische structuur via een General Overseer die de koers bepaalt. De Wageningse gemeenschap wordt geleid door een pastor en een leiderschapsteam met verantwoordelijkheden voor diaconale taken, jeugdwerk, evangelisatie, scholing en voorbeden. De gemeenschap in Wageningen geldt ook wel een beetje als een opleidingsplek. Veel mensen uit het buitenland, die voor werk of studie tijdelijk aan de Wageningen Universiteit verbonden zijn en meedraaien in de gemeente, gaan later aan de slag in een leidinggevende rol in de kerkgemeenschap in eigen land.

choirDe Amazing Grace Parish komt zondagochtend samen in de Vredehorst. De gemeenschap heeft circa 100 leden. De bijeenkomst op zondagochtend start om 9.30 uur met een training in discipelschap. Vanaf 10.00 uur volgt een Bijbelstudie gekoppeld aan een maatschappelijk thema. De viering om 10.30 uur start met Praise And Worship. Er is muzikale begeleiding met piano, drums en gitaar. De prediking wordt verzorgd door de eigen pastores Farai en Busi Maphosa en Adwesa Steenvoorden. Nu en dan gaat er ook een pastor van buiten de gemeente voor. Ook zijn er themadiensten waar leden uit een bepaald land het voortouw nemen zoals Kenia, Oeganda of Tanzania. De voertaal is Engels. De vieringen worden afgesloten door gezamenlijk iets te eten en te drinken.

Elke maandagavond wordt er een bidstond gehouden. Daarnaast is er door de week bij iemand thuis Bijbelstudie. Ongeveer de helft van de leden van de gemeenschap doet daar actief aan mee. Daarnaast is er ongeveer eenmaal per maand op vrijdagavond een viering met brood en wijn.