Te gast bij de Hersteld Apostolische Zendingkerk

Op donderdag 21 maart was de vergadering van Sleutelfiguren van Kerknet te gast bij de Hersteld Apostolische Zendingkerk aan de Churchillweg. Martin Hobé, die deze geloofsgemeenschap in KerkNet als sleutelfiguur vertegenwoordigt, leidde de aanwezigen rond en vertelde over de geschiedenis van deze kerk.

Wageningen_Hersteld_Apost._ZendingskerkDe historie van de kerk voert terug tot de 19e eeuw. In Wageningen is de kerk vanaf ongeveer 1930 gevestigd. Anders dan het Apostolisch Genootschap dat zich afficheert als religieus-humanistisch is de Hersteld Apostolische Zendingkerk juist een orthodox kerkgenootschap. De gemeenschap is niet groot. In Nederland zijn er circa 350 leden verdeeld over ongeveer 10 gemeenten. Er zijn ook gemeenten in het buitenland, onder meer in Congo, Georgië en Duitsland , waarmee Nederlandse gemeenten contacten onderhouden. De Wageningse gemeenschap behoort tot de grootsten in Nederland met 65 leden.

kerkgebouw-wageningenElke zondag worden er 2 erediensten gehouden volgens een vaste liturgie. In de morgendienst wordt met de aanwezige gemeenteleden ook elke keer het Heilig Avondmaal gevierd. De avonddienst is een eredienst van Woord en gebed. Er zijn twee voorgangers in de persoon van een evangelist en een herder. De Hersteld Apostolische Zendingkerk legt grote nadruk op de viervoudige bediening van apostelen, profeten, evangelisten en herders. In de apostolische gemeenten worden geestesgaven openbaar, waaronder de gave van profetie. Voorgangers zijn niet theologisch geschoold, maar zijn geroepen tot hun taak zoals dat ook gebeurde in de kerk in de eerste eeuw.

Na de rondleiding door het kerkgebouw opende Martin Hobé de vergadering door voor te gaan in gebed.