Te gast bij de ICF

Op donderdag 9 maart kwam de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet Wageningen bijeen in de kantine van de Korfbalvereniging Wageningen. Daar komt de International Christian Fellowship (ICF) op zondagmorgen om 10.30 uur samen. Voorafgaand aan de vergadering vertelde Koos van der Kolk, die als gastheer optrad, over het ontstaan van de ICF. De oorsprong van de ICF voert terug tot 1973, toen internationale christelijke studenten begonnen samen te komen in het IAC. In 1992 kwam het tot een splitsing. ICF is wat meer orthodox in de leer en wil ook evangeliserend actief zijn. De Student Chaplaincy, de huidige Student Church, koos voor een meer vrijzinnige koers. Inmiddels is er overigens wel weer enige samenwerking tussen ICF en Student Church. ICF sloot zich aan bij de International Students of Evangelical Students (IFES). Om de week werden diensten georganiseerd. Lange tijd was ICF geen kerk maar een studentenvereniging met een bestuur die actief was in het organiseren van Bijbelkringen. Er kwamen echter regelmatig vragen over doop en het inzegenen van huwelijken. Er is 3 jaar intern over gesproken en sinds 2013 is ICF een zelfstandige kerk. ICF participeert graag in netwerken, maar is niet onderdeel van een organisatie onder een paraplu. Bij de start is hulp gezocht bij het netwerk International Church Plants.

icf1

ICF is  missionair en wil het Goede Nieuws van Jezus vertellen. De leden bestaan voor 80% uit internationale studenten en 20% zijn ouderen die in Wageningen zijn blijven hangen. De voertaal is Engels, maar men is ook ingesteld op ander talen. Binnen ICF komen mensen met heel verschillende achtergronden bijeen; orthodox, baptist, koptisch, evangelisch, pinkstergemeente, rooms katholiek. Er wordt jaarlijkse van een grote groep leden afscheid genomen omdat ze Wageningen weer verlaten en er is ook ieder jaar weer een flinke instroom van nieuwe mensen. Daarom krijgt het missionaire karakter ook voor een belangrijk deel gestalte in het levendig houden van de eigen gemeente waar de leden geen drempels ervaren vrienden van buiten de gemeente te introduceren. Iedereen wordt bewust gevraagd actief deel te nemen en taken op zich te nemen. Binnen de gemeenschap is 70 tot 80% van de leden actief. Vier elders zorgen dat op achtergrond alles goed loopt. De ICF is overigens op zoek naar een andere ruimte omdat de kantine van de korfbalvereniging na de zomer een andere bestemming krijgt.

icf3Als opening van de vergadering van sleutelfiguren las Koos van der Kolk voor uit Petrus 1, Efezen 2 en Hebreeën 13. In alle drie brieven wordt geschreven over vreemdelingen; over vreemdelingen als verstrooiden, vreemdelingen die geen vreemdeling meer zijn vanwege Jezus, onze hoeksteen, en vreemdelingen die afhankelijk zijn van gastvrijheid en de genade van God. Daarin komt veel terug van de missie die de ICF voor de gemeente heeft geformuleerd. Elkaar dienen als het lichaam van Christus, elkaar inspireren als navolgers van Christus, gastvrijheid bieden aan vreemdelingen, zowel gelovigen als niet gelovigen, via de bediening van het evangelie.