Te gast bij het Apostolisch Genootschap

Op 17 juni kwam de vergadering van Sleutelfiguren van KerkNet bijeen in het gebouw van het Apostolisch  Genootschap aan de Hendrikweg.  De vergadering was niet alleen belegd om praktische za800px-12371_Wageningen_Apost._Genootschapken met elkaar door te spreken, maar bood ook de ruimte aan Mechteld Kunst, als geestelijk verzorger actief binnen het Apostolisch Genootschap en sleutelfiguur voor deze gemeenschap  in KerkNet, om iets over haar  geloofsgemeenschap te vertellen en te laten zien.  Zij toonde de ruimte voor de samenkomsten, vertelde over de opzet van de vieringen, de voorbereiding, muziek en vieringen. Het ging over de geschiedenis, de rol van de apostel, de voorgangers en de geestelijke verzorgers. Het Apostolisch Genootschap wil plaats bieden voor religieus-humanistische zingeving. Het gesprek met de sleutelfiguren ging ook over welk beeld er in de geloofsgemeenschap bestaat over God en welke betekenis de Bijbel en het gebed heeft.  Het Apostolisch Genootschap in Wageningen vormt sinds kort één gemeenschap met de iets grotere afdeling in Veenendaal. De vieringen vinden vooral in Veenendaal plaats.  Meer informatie is te vinden op  www.apgen.nl.