Te gast in de Arboretumkerk

Arboretumkerk-WageningenOp donderdagavond 20 september kwam de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet bijeen in de  Arboretumkerk. Namens de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg heetten Esther van Hoeve en dominee Jeannette den Ouden de aanwezigen van harte welkom en vertelden wat over hun geloofsgemeenschap. De oorsprong van de Arboretumkerk ligt in de doopsgezinde en de vrijzinnig-protestantse traditie, maar er is ook een groep binnen de kerk die niet uit één van deze tradities komt, maar zich heeft aangesloten omdat ze zich thuis voelen in de gemeenschap. De achtergronden spelen geen grote rol. “In de paar weken dat ik nu actief ben als voorganger van de gemeente ben ik vooral getroffen door de betrokkenheid die er is op elkaar. In de kringen en leerhuisgroepen waar ik bij was, in vergaderingen. Het viel me iedere keer weer op hoe men oog heeft voor de ander en ik ben daar erg blij mee”, vertelde Jeannette den Ouden.
wageningen_arboretumkerk_006“Ons kerkgebouw stamt van kort na de Tweede Wereldoorlog. Het schip van de kerk is toen herbouwd nadat het in de oorlog was verwoest”, vertelt Esther van Hoeve. Mede op instigatie van de vorige voorganger, Gerke van Hiele, hebben we de inrichting veranderd. De gemeente zit wat meer in een kring en de voorganger staat als het ware tussen de gemeenteleden en niet op een verhoging. Oude kerkbanken zijn hergebruikt en verwerkt in de tafel en het spreekgestoelte.”

In de Arboretumkerk is er veel aandacht voor kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van het programma ‘Kom in de kring’ dat binnen de gemeente is ontwikkeld door pastor Corien van Ark die tot 2017 aan de gemeente verbonden was. In dit programma, dat inmiddels ook in veel andere kerken wordt gebruikt, raken kinderen spelenderwijs vertrouwd met thema’s en verhalen uit de Bijbel. Naast de zondagse vieringen zijn er tal van bijeenkomsten voor jongeren, studenten en volwassen met aandacht voor ontmoeting, verdieping en inspiratie. De Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg is ook een ‘Groene kerk’ en toetst interne beslissingen voortdurend op de impact het heeft op de schepping en voor arme bevolkingsgroepen in de wereld. Jaarlijks wordt er een themadienst gehouden waarin de zorg voor de schepping centraal staat.

Het gesprek kwam ook op de doop. De Doopsgezinden kennen de volwassenendoop. In de vrijzinnige traditie kent men geen doop. “Het komt maar zelden voor dat er doopdiensten zijn”, vertelt Esther van Hoeve. “Er is een behoorlijke groep mensen binnen onze gemeente die ooit in een andere kerk is opgegroeid en daar zijn ze dan al gedoopt. Mensen schrijven wel hun eigen geloofsbelijdenis en lezen die voor wanneer ze aan willen geven dat ze graag bij onze geloofsgemeenschap willen horen.”

Na de rondleiding door het kerkgebouw ging dominee Jeannette van Ouden voorafgaand aan de vergadering van KerkNet voor in gebed.