Te gast in de Immanuelkapel

vyw-vinvisDe sleutelfiguren van KerkNet hebben op donderdag 22 november in de Immanuelkapel als gast van de Vineyardgemeente. Gastheer Herman van Eck nodigde de vergadering uit om als kennismaking met de gemeente en als opening tijdelijk aan te sluiten bij een jongerengroep die dezelfde avond bijeen was voor een aanbidding- en visiecursus om samen enkele liederen te zingen. Begeleid door gitaar zongen we onder andere:

Immanuel

Als wij samen U aanbidden, dan maakt uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden, wij eren U alleen.
Ons hart staat voor U open, Heer, neem de ereplaats.
Wij heffen onze handen naar u op.

Immanuel, God zelf is met ons.
Vredevorst, machtig God,
de allerhoogste Heer.

Zie hoe, als wij voor hem zingen, de hemel opengaat
en als frisse morgenregen, zijn liefde mensen raakt.
Want U alleen bent waardig dat Sion U aanbidt,
de koning die voor eeuwig heersen zal!