Te gast in de Wagenburcht

dsc_2797Op donderdag 24 november kwam de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet Wageningen bijeen in het gebouw de Wagenburcht van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Voorafgaand aan de vergadering vertelde Evert de Bruine, die als gastheer optrad, over het ontstaan van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in 1944. Het had te maken met de opvattingen over het verbond en de doop en de rol van de synode. Binnen de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken wordt sterk gehecht aan het autonome karakter van de kerken en de synode is faciliterend. Evert vertelde tevens over 1969 toe de Nederlands Gereformeerde Kerk zich afsplitste van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt na discussie over de drie formulieren van Enigheid. Hij benadrukt dat het om heel wezenlijk theologische discussies ging. Wel is hij blij met de manier waarop de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Wageningen vandaag de dag samenwerken.
kerk-buitenwereld“Onze kerk heeft altijd veel voor de mensen uit eigen kring georganiseerd”, vertelt Evert De Bruine. “We hebben eigen scholen, eigen jeugdverenigingen, hadden een eigen reisorganisatie, een eigen vakbond en politieke partij. Onder jongeren in onze kerk merk je dat men hecht aan een wat meer open karakter. Zelf werd ik jaren geleden geraakt door een cartoon. Daar was een jongetje op te zien dat vanuit de kerk door een raam kijkt en zijn moeder aanstoot met de opmerking; ‘Kijk moeder er zijn ook mensen buiten de kerk’. We hoeven niet te verbloemen dat er verschillen zijn in geloofsopvattingen en het heeft geen zin om dat proberen weg te praten. Dat neemt niet we weg dat het goed is dat we elkaar weten te vinden in de dingen die we delen, bijvoorbeeld om wat te betekenen voor mensen buiten de kerk. Dat heb ik ervaren binnen het Diaconaal WMO Platform, bij het inloopcentrum Markt 17 en daarin zie ik ook de grote waarde van KerkNet Wageningen”.