Te gast in Ons Huis

Ons huisOp donderdag 9 maart kwam de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet Wageningen bijeen in ‘Ons Huis’. Daar komt de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) op zondagmorgen samen. Albert Willemsen is binnen KerkNet de sleutelfiguur namens de NGK. Hij vertelde over de geschiedenis en het karakter van de geloofsgemeenschap. De NGK is ontstaan in 1969 toen een deel van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zich afsplitste na een discussie over de drie formulieren van Enigheid. Met name voor de oudere leden van de beide kerken betreft het een zeer wezenlijke theologische discussie. In Wageningen zijn de verhoudingen tussen beide kerken echter vrij goed en wordt er in verschillende projecten samengewerkt.

“We hebben een erg jonge gemeente. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 30 jaar. Veel mensen in onze gemeenschap hebben ook een achtergrond in andere kerken, variërend van orthodox tot evangelisch. Mensen met een verschil in kerkelijke achtergrond die in Wageningen studeren, trouwen en gaan op zoek naar een kerk waar beide partners zich thuis voelen en komen bij ons uit.  Een kerk met veel jonge mensen en kinderen, zorgt voor een bijzondere sfeer. Het oogt voor buitenstaanders misschien wat rommelig, maar mensen voelen zich mede daardoor juist snel thuis. Het feit dat we geen eigen gebouw hebben, heeft daar misschien ook wat invloed op. Onze kerkzaal moet telkens weer ‘aangekleed’ en ‘ ontruimd’. We hebben geen orgel, maar een piano en een band. We zingen zowel uit het Nieuwe liedboek als uit ‘Opwekking’. Het feit dat er meer gebruikers zijn in ‘Ons Huis’ maakt dat je eigenlijk automatisch contacten krijgt met andere groepen van buiten de kerk. Het maaltijdproject KomEet dat we samen hebben opgezet met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Evangeliegemeente Salem is daar misschien wel een uitvloeisel van.”

“Het kringenwerk is een belangrijke basis voor onze gemeente. Alle leden van de gemeente, zijn ingedeeld in één van de gemeentekringen. De kringen komen eenmaal per 14 dagen bijeen. Mensen eten met elkaar bij iemand aan huis, spreken met elkaar over geloofszaken, zetten soms samen activiteiten op en zien om naar elkaar. Iedere twee jaar worden de kringen weer opnieuw ingedeeld. Elke kring heeft twee kringleiders met verantwoordelijkheid voor het proces. Zij worden ondersteund vanuit de kerkenraad en het pastoraal team.”

SONY DSC

Na de rondleiding door het gebouw opende Albert Willemsen de vergadering van sleutelfiguren met gebed en door een gedeelte te lezen uit de tweede brief van Petrus waarin de apostel de lezers oproept hun roeping waar te maken. “Als u dit doet komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.”