Terugblik op interkerkelijke vieringen op 4 en 5 mei

Dit jaar werd er zowel op de dag van de Dodenherdenking zaterdag 4 mei als op Bevrijdingsdag op zondag 5 mei een interkerkelijke viering gehouden. Het idee is dat deze vieringen jaarlijks terugkerend elementen gaan worden in het officiële programma in Wageningen.

De viering op 4 mei is in de Johannes de Doperkerk voorafgaand aan de Stille Tocht. In de liturgie van deze viering worden sinds enkele jaren telkens onderdelen van het Coventrygebed voor vrede en verzoening opgenomen. Dominee Willem-Jan Dekker van de Protestantse Gemeente ging dit jaar voor.

Op 5 mei is de interkerkelijke viering in de ochtend in de Grote Kerk op de Markt, voorafgaand aan de start van het defilé. Dit jaar was de viering voor het eerst. Bevrijdingsdag viel op een zondag en de twee wijkgemeenten van de protestantse gemeente namen dit jaar de verantwoordelijkheid voor de invulling. Daarbij was er ondersteuning vanuit de Vineyardgemeente. De wijkdominees Willem-Jan Dekker, Nico Sjoer, studentenpastor Dorothée Berensen en Menno Helmus vanuit Vineyard gingen samen voor.

Er kan worden teruggekeken op een tweetal mooie vieringen. Er was gehoopt op de aanwezigheid van één of meer leden van het college van burgemeester en wethouders en van officiële gasten bij de diensten, maar dat is dit jaar door omstandigheden nog niet gelukt. Dat blijft wel de inzet voor komende jaren, om een verbinding te leggen met alle andere ceremonies en activiteiten in Wageningen op 4 en 5 mei. Voor de interkerkelijk viering op 4 mei is er binnen KerkNet een klein werkgroepje gevormd die de voorbereidingen coördineert. Het plan is om voor de terugkerende viering op 5 mei een vergelijkbaar werkgroepje op te zetten. Daar worden nog mensen voor gezocht.