Terugblik op Week van Gebed

_BW87159Op 17 januari startte de Week van Gebed van Eenheid met een interkerkelijke viering in de Grote Kerk op de Markt. Het vormde tevens een markant moment in de overgang van de Raad van Kerken naar KerkNet. Ds. Erica Hoebe van de Protestantse Gemeente, ds. Karel Smouter van de Nederlands Gereformeerde Kerk en Menno Helmus van de Vineyardgemeente gingen samen voor. Zij spraken over het thema ‘Het Woord is aan jou’ en de betekenis van onze opdracht om het ‘zout der aarde te zijn’. Velen van u hebben de viering meegemaakt. De kerk leek tot de laatste plaats bezet. Het samen vieren, de ontmoeting  en het zingen samen met het koor en de band werd als zeer waardevol en inspirerend ervaren, zo heeft de voorbereidingsgroep in de gesprekken nadien van veel mensen gehoord. Op de webpagina van de werkgroep is een uitgebreide fotoserie te zien. Tijdens de viering werd gecollecteerd voor de Stichting ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’. De collecteopbrengst was maar liefst 2030 euro.

_BW87225Gedurende de week aansluitend op zondag 17 januari werden er nog verschillende interkerkelijke gebedsvieringen gehouden. De belangstelling voor deze vieringen in het kader van de Week van Gebed was wisselend. De mensen die bij de organisatie betrokken waren, gaan hun ervaringen delen om daar in de voorbereiding van de gebedsweek van 2017 rekening mee te houden.