Terugkijken in dankbaarheid

Op donderdagavond 28 juni vond in het inloopcentrum Markt 17 de seizoenafsluiting van KerkNet plaats. Daarbij werd in een informele setting door de sleutelfiguren en verschillende andere mensen die in interkerkelijke initiatieven meedraaien. Er is veel reden om in dankbaarheid terug te kijken, aldus voorzitter Jaap Ketelaar van KerkNet. Hij noemde daarbij 3 punten:

Johannes“We zijn gegroeid in onderlinge relaties. Van een meer formele en functionele benadering hebben we geprobeerd elkaar persoonlijk beter te leren kennen en dat heeft ons meer met elkaar verbonden. Kerken hebben zo een gezicht en hart gekregen en dat is goed voor de eenheid. In Johannes 13: 34-35 geeft Jezus het belang hiervan aan voor ons getuigenis.”

Filippenzen“We zijn gegroeid in de gunfactor: in de evaluatie van de interkerkelijke viering van januari zeiden vertegenwoordigers van de evangelische gemeenschappen. ‘De viering had misschien een wel erg evangelisch karakter. Het is goed wanneer komend jaar gemeenschappen met een ander karakter het voortouw nemen’. In Filippenzen 2: 4 roept Paulus ons op om de ander ‘uitnemender te achten dan onszelf’ en dat gebeurt klaarblijkelijk.” Mattheus

“We willen als kerken meer samen doen als bijdrage in de samenleving en niet alleen als christelijke zuil. We willen onderzoeken hoe we kunnen aansluiten bij goede initiatieven die al om ons heen georganiseerd worden door mogelijke partners, tot zegen van onze omgeving. Op die manier geven we invulling aan Mattheus 5: 13 waarin we worden opgeroepen om een ‘zoutend zout’ te zijn.”