Terugkijken op de interkerkelijke viering

_bw86189Op 15 januari vond in de Grote Kerk op de Markt de Interkerkelijke Viering plaats als start van de Week van Gebed voor de Eenheid. Pastoor Henri ten Have van de rooms-katholieke parochie, Boudewijn van Schoonhoven van de Evangeliegemeente ABC Salem en dominee Albert Balk van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt waren de voorgangers. Muzikale medewerking was er van organist Wim Meisner, een aantal leden van het Johanneskoor een combo samengesteld uit leden van de International Christian Fellowship en Evangeliegemeente ABC Salem. De overweging werd direct in het Engels vertaald. Circa 450 mensen afkomstig uit een groot aantal geloofsgemeenschappen maakten de viering mee. Naast de viering in de kerk was er een apart jeugdprogramma in het Hof van Wageningen waar maar liefst 125 kinderen aanwezig waren. Er waren na afloop veel positieve reacties zowel over dienst als over het programma voor de kinderen, zowel van de bezoekers alsook van mensen die bij de organisatie betrokken waren. Geluidsopnamen en foto’s zijn te vinden elders op de website van KerkNet.

_bw86171De werkgroep interkerkelijke vieringen kreeg bij de voorbereiding hulp van mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen. Een eerste evaluatie leert wel dat een breed opgezette viering met daaraan parallel een  programma voor de kinderen een aanzienlijke voorbereidingsperiode vergt. Daarom is het plan om voor de geplande viering van 2018 al in een vroeg stadium met de voorbereidingen te starten. Ook zal dan nog eens worden stil gestaan bij het beoogde karakter van de viering. Moet de nadruk liggen op wat ons als mensen uit geloofsgemeenschappen bindt of is het juist goed wanneer de veelkleurigheid sterk tot uiting komt, maar waarbij aanwezigen ook kunnen worden geconfronteerd met woorden, muziek en liederen die minder vertrouwd voor hen klinken en hen mogelijk ook minder raken? Zowel in de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet als binnen de werkgroep Interkerkelijke vieringen zal daar binnenkort over worden gesproken.