Terugkijken op de Week van gebed 2023

Op dinsdag 14 maart is in de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet teruggeblikt op de Week van gebed voor eenheid zoals die in januari in Wageningen werd gehouden. Een dag later, woensdag 15 maart, gebeurde dat nogmaals in een bijeenkomst met direct betrokkenen bij de verschillende vieringen.

Er waren veel positieve reacties op de verschillende vieringen tijdens de week van gebed. Het thema was ‘Doe goed. Zoek recht.’ De Bijbeltekst die centraal stond komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.

De belangstelling voor de openingsviering in de Grote Kerk was goed. De vrees dat de kerk mogelijk onvoldoende ruimte zou bieden voor alle kerkgangers bleek echter ongegrond. Het lukte om voor iedereen een plekje te vinden. Tijdens de viering werd gecollecteerd voor het Noodfonds Wageningen. De opbrengst was boven verwachting. De penningmeester van KerkNet mocht 2720 euro overmaken naar het Noodfonds Wageningen. Ook de dienst op zondag 15 januari speciaal voor de kinderen in de Bevrijdingskerk verzorgd door Carla Vis van Happy Kids Entertainers was een succes. Kinderen vertelden er met veel enthousiasme over.

In de aansluitende week waren er nog dagelijks vieringen met veel interkerkelijk ontmoetingen in verschillende kerken. Het dagblad Trouw geeft in een artikel een mooi sfeerbeeld van de gebedsviering zoals die op maandag 16 januari werd gehouden in de Vredehorst. De week kreeg daar ook een passend slot met een interkerkelijke zangavond op vrijdag 20 januari. Samen zingen verbindt. Verschillende aanwezigen riepen op om het vaker te doen.