‘Lichtjes van hoop’ in de coronatijd

Op donderdag 18 maart vergaderden de sleutelfiguren van KerkNet online via Zoom. Dat was voor het eerst in deze vorm. Bij voorgaande vergaderingen was het ook in coronatijd nog telkens gelukt om, met inachtneming van alle richtlijnen, toch fysiek bij elkaar te komen.

Een vast agendapunt van de KerkNet-vergadering is het ‘rondje langs de weiden’. Iedere sleutelfiguur geeft dan even kort aan welke zaken er spelen in de eigen geloofsgemeenschap. Internet is erg waardevol voor kerken in deze tijd. Het biedt de mogelijkheid om aan vieringen te blijven deelnemen en met elkaar in contact te blijven, in kringen, voor vergaderingen, of zo maar, zonder een directe aanleiding, om elkaar niet uit het oog te verliezen. Het medium heeft echter ook zijn beperkingen. Er zijn zorgen over mensen in de gemeente op wiens leven corona grote gevolgen heeft. Naarmate de maatregelen langer duren, neemt ook de zorg toe over de weerslag die het meer in algemeenheid heeft op de eigen geloofsgemeenschap.

“Het contact vasthouden met de mensen uit je vertrouwde kleine kring lukt wel, maar er zijn ook mensen binnen de eigen gemeenschap die je in een jaar niet hebt gezien of gesproken.” “Een wandeling samen met enkele gemeenteleden was tot voor kort een optie om elkaar toch te ontmoeten en in gesprek te gaan, maar daarin is binnen de huidige regels momenteel ook niet veel meer mogelijk.” “In een druk gezin het jonge kinderen blijkt het best lastig om de rust en ruimte te vinden, om mee te doen met de gemeente-samenkomsten via Zoom. Het lukt lang niet iedereen om online mee te doen.”

“Er wordt veel van de mensen gevraagd die een actieve rol hebben in de kerk. Dat kost veel energie. Maar ik zie daarbij toch ook telkens ‘theelichtjes van hoop'”, merkte één van de sleutelfiguren op. “Bijzondere elementen en bijdragen in vieringen bijvoorbeeld. En ook daarbuiten. Kleine onverwachte gebaren van mensen die hoop geven en ontroeren.”

De protestantse gemeente houdt op zondagmorgen 4 april vanaf 6.15 uur de
de Paasdageraadsviering in de Grote Kerk. Met alleen de dominee, de dienstdoenden en enkele zangers die de lofzang van de gemeente gaande houden. In de viering wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken. Na de viering gaan de dominee en dienstdoenden samen de gemeente in om het licht van de Pasen te verspreiden. Een kaarsjes dat mensen bij hun voordeur hebben klaargezet, wordt het vuur van de Paaskaars aangestoken.