Uit het overleg ‘Kerk en student’

Op donderdag 10 november vond het overleg ‘Kerk en student’ plaats. In dat overleg zijn de christelijke studentenverenigingen NSW, Ichthus, VGSW en CSFR, hun pastores, Spectrum en een aantal Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd. Albert Willemsen woont de bijeenkomsten namens KerkNet Wageningen bij. Djurre Verschoor van de International Navigators heeft het overleg de afgelopen twee jaar getrokken, na het vertrek van Sjoerd van der Wielen bij IFES. Hij vertrekt per 1 januari naar het buitenland. Zijn rol in het overleg wordt overgenomen door Immanuël Kapteijn, de opvolger van Soerd van der Wielen, en Scarlett Zerrick, studentenpastor binnen Spectrum.

In het overleg van 10 november is gesproken over wat de verenigingen en de kerken voor elkaar kunnen betekenen. Er is van beide kanten een wens om nauwer contact te onderhouden en sterkere banden op te bouwen. Met name de overgangsmomenten van thuis naar studentenleven en van studentenleven naar kerk vragen bijzondere aandacht. De studenten zullen contact leggen met YouChooze om de tieners in Wageningen alvast warm te maken voor christelijke verenigingen voor ze gaan studeren. Voor de ouderejaars wordt gewerkt aan voorbereiding op het leven als burger, en daarmee het lidmaatschap van een kerk.

Verder is er uitgewisseld wat kerken en verenigingen elkaar zouden kunnen geven, en wat ze van elkaar zouden kunnen ontvangen. Kerken kunnen onder meer kennis en ervaring aanbieden. De verenigingen doen een uitnodiging aan leden van kerken met een deskundigheid op een specifiek thema om als inleider voor studenten op te treden. Ook kan er behoefte bij studenten behoefte zijn aan pastorale begeleiding vanuit de kerk waarbij iemand zich van huis uit verwant voelt. Het is goed om elkaar dan snel te kunnen vinden. Binnen KerkNet wordt hiervoor een overzicht gemaakt van namen, telefoonnummers en e-mailadressen van contactpersonen binnen de verschillende deelnemende kerken.