Vacature secretaris KerkNet Support

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin 11 verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt. Het platform krijgt praktisch gestalte in de vergadering van sleutelfiguren. Iedere geloofsgemeenschap van KerkNet wordt daarin vertegenwoordigd door één sleutelfiguur. De vergadering van sleutelfiguren van KerkNet beschikt over een ondersteunend team van 3 mensen via KerkNet Support. Dit team bestaat uit een secretaris, een penningmeester en een medewerker voor PR-zaken en websitebeheer.

Henk van Schaik

Henk van Schaik heeft al in de periode dat hij voorzitter was van de Raad van Kerken in Wageningen veel energie gestoken in de totstandkoming van het veel breder opgezette interkerkelijk platform KerkNet. Sinds de oprichting van KerkNet in 2016 heeft hij de rol van secretaris ingevuld. Die functie wil hij per 1 januari 2021 neerleggen. Er wordt daarom naar een opvolger voor Henk van Schaik gezocht.

De secretaris bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen van de sleutelfiguren voor. Deze vergaderingen vinden vier keer per jaar plaats. De secretaris verzorgt het verslag en is het ook het eerste aanspreekpunt voor personen en organisaties buiten KerkNet. Samen met de voorzitter vertegenwoordigt de secretaris het platform KerkNet naar buiten.

Meer informatie over de functie van secretaris van KerkNet is te verkrijgen via de huidige secretaris Henk van Schaik of via voorzitter Albert Willemsen.