Vakantiegeld Delen

Wellicht is er in uw gemeente de afgelopen tijd gecollecteerd voor het fonds Vakantiegeld Delen. Mocht u die collecte gemist hebben dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om rechtstreeks een donatie te doen. Het fonds Vakantiegeld Delen is ondergebracht bij de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA) en heeft een ANBI-status.

Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld in deze tijd moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen. Mensen die onder het financiële minimum leven binnen de Wageningse gemeenschap wordt met ondersteuning van het fonds een kans geboden om een dagje uit of een weekje op vakantie te gaan.

Een werkgroep van 3 mensen regelt de fondswerving, beoordeelt aanvragen voor steun uit het fonds of gaat actief op zoek naar mensen die er voor in aanmerking komen. Bijdragen zijn welkom op IBAN NL85 INGB 0009 5565 79 ten name van Vakantiegeld Delen te Wageningen.