Vakantiegeld Delen blijft aanvragen toewijzen

De interkerkelijk werkgroep Vakantiegeld Delen heeft de afgelopen maanden niet op de gebruikelijke wijze promotie kunnen maken in kerken om fondsen te werven. De werkgroep had daar wel de voorbereidingen voor getroffen, maar vanwege de coronomaatregelen was het niet goed mogelijk de actie door te zetten.

vakantiegelddelenHoewel de fondswerving dus op een laag pitje staat, gaat de werkgroep wel door met toewijzen van eventuele aanvragen zolang het beschikbare budget dat toelaat. Deze aanvragen komen van mensen die onder het financiële minimum leven binnen de Wageningse gemeenschap. Hen wordt met steun vanuit het fonds een kans geboden om een dagje uit of een weekje op vakantie te gaan. Iets waar zij zelf niet de middelen voor hebben.

U kunt de werkgroep natuurlijk rechtstreeks steunen. Het banknummer is:
NL85INGB 0009 5565 79 t.a.v. werkgroep Vakantiegeld Delen te Wageningen.