Vakantiegeld delen heeft weer een ANBI-status

 

vakantiegelddelenDe werkgroep Vakantiegeld delen werft fondsen onder kerkleden om mensen die dat zelf niet kunnen bekostigen een vorm van ontspanning aan te bieden. Dat kan zijn in de vorm van vakantie, of een bezoek aan een pretpark, museum of dierentuin. De giften die binnenkwamen waren voor de donoren onder de paraplu van de kerken aftrekbaar voor de belasting vanwege de ANBI-status. De giften en de door ons uitgekeerde gelden bedroegen de laatste jaren ongeveer 8000 euro.

ANBI-goedgekeurddoelDe belastingdienst is veel strikter geworden en sinds 2 jaar geldt de mogelijkheid tot aftrek van giften niet meer. Dat is de reden dat de werkgroep onderdak heeft gezocht bij een organisatie die wél de mogelijkheid biedt voor belastingaftrek bij de donateurs. Sinds oktober maakt de werkgroep deel uit van Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten, afgekort: WSIDA. Deze stichting heeft inmiddels de ANBI-status ontvangen. Dat houdt dus in dat de giften over 2017 al kunnen worden afgetrokken voor de belasting.

De gegevens voor de belasting zijn: Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten, RSIN nummer: 8579 57 983. Dit nummer kan men vermelden op de belastingaangifte. De eigen bankrekening van Vakantiegeld Delen is ook overgeheld naar WSIDA. Het IBAN-nummer is wel gelijk gebleven, maar de naam is langer geworden. Het is nu ‘WSIDA werkgroep Vakantiegeld delen’. Giften zijn ook in 2018 weer welkom op NL85 INGB 0009 5565 79. Meer informatie over de werkgroep en WSIDA kunt u vinden op de website: wsida.nl.