Vakantiegeld Delen opereert vanuit nieuwe stichting WSIDA

wsidaDe Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA) is van start. De stichting heeft als doel het aanreiken van hulp, zorg en advies met behoud van privacy in situaties van nood en armoede uit een oogpunt van christelijke naastenliefde. Daarnaast beoogt WSIDA ook bij te dragen aan de interkerkelijke samenwerking in Wageningen door gezamenlijke bezinning en gezamenlijke actie in situaties van nood en armoede. De stichting geeft dat concreet gestalte via het Noodfonds Wageningen en het fonds Vakantiegeld Delen.

Het initiatief Vakantiegeld Delen bestaat al jaren en de werkzaamheden worden door de bestaande werkgroepleden voortgezet. Voor het Noodfonds Wageningen gaat dit jaar ook een werkgroep aan de slag. De werkgroep Noodfonds wil incidentele, financiële hulp bieden in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen, met name voor mensen die niet bij een kerk of geloofsgemeenschap aangesloten zijn. WSIDA heeft een ANBI-status. Dat betekent dat de giften die mensen aan het fonds Vakantiegeld Delen of het Noodfonds doen ook gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn.

bestuur wsidaWSIDA heeft een bestuur bestaand uit 6 mensen die verschillende Wageningse geloofsgemeenschappen vertegenwoordigen. Daarnaast is er een raad van toezicht van waaruit kerken en geloofsgemeenschappen die de stichting steunen de contacten met het stichtingsbestuur onderhouden. De komende tijd wil het bestuur van WSIDA werken aan de bekendheid de stichting en de werkgroepen bij de gemeente Wageningen en zorgaanbieders.

Meer informatie over WSIDA is te vinden op de website van de stichting.