Vakantiegeld Delen

Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen.

vakantiegelddelenMet name in de periode dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd, wordt er binnen de kerken geld ingezameld, zodat mensen die onder het financiële minimum leven binnen de Wageningse gemeenschap een kans kan worden geboden om een dagje uit of een weekje op vakantie te gaan.

Een werkgroep van 3 mensen regelt de fondswerving, beoordeelt aanvragen voor steun uit het fonds of gaat actief op zoek naar mensen die er voor in aanmerking komen. Bijdragen zijn altijd welkom op IBAN NL85 INGB 0009 5565 79 ten name van Vakantiegeld Delen te Wageningen.

De werkgroep bestaat uit mensen uit de Protestantse Gemeente, de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg en de Rooms-Katholieke gemeenschap. Er zijn echter ook veel andere gemeenten die jaarlijks voor het fonds collecteren en het fonds actief onder de aandacht brengen bij hun leden. Sinds 2017 is het fonds Vakantiegeld Delen ondergebracht bij de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA).

Meer informatie over de werkgroep is ook te verkrijgen bij  Joke de Jong – Jansen, secretaris van WSIDA (E-mail: secretaris@wsida.nl ).