Vakantiegeld gedeeld?

In de afgelopen maanden is in verschillende kerken gecollecteerd voor het interkerkelijk fonds ‘Vakantiegeld Delen’. Het is mogelijk dat u dat moment heeft gemist. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks een gift te doen. Het fonds ‘Vakantiegeld Delen’ is ondergebracht bij Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA) en deze stichting heeft de ANBI-status. Het betekent dat een gift mag worden opgevoerd bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen. Met uw steun kunnen mensen die onder het financiële minimum leven binnen de Wageningse gemeenschap een dagje uit of een weekje op vakantie. Een werkgroep bestaande uit Matthijs Sierink, Maria van Schaijik en Joke de Jong coördineert de fondswerving en zorgt dat het geld op juiste plekken terechtkomt.

Bijdragen zijn welkom op IBAN NL85 INGB 0009 5565 79 ten name van Vakantiegeld Delen te Wageningen.