Van Laudato Si naar fairtrade

De interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping heeft het lezen en gezamenlijk bespreken van de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus afgesloten. Voor het komend jaar wil de werkgroep aandacht besteden aan fairtrade. Het sluit aan bij waar de werkgroep het afgelopen jaar met elkaar over gesproken heeft. In de encycliek wordt heel sterk een verbinding gelegd tussen het belang van zorg voor de schepping, rechtvaardigheid en aandacht voor de armoede in de wereld. Eerlijke handel beoogt boeren met name in ontwikkelingslanden voor hun exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Aan fairtradeproducten worden daarnaast strengere milieueisen gesteld.

fairtradebordEen kerk kan ook bijdragen aan meer eerlijke handel bijvoorbeeld door fairtrade producten te gebruiken. Door dit actief uit te dragen wordt gezorgd dat kerkleden en mogelijk ook anderen geïnspireerd worden om ook in actie te komen. Verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen gebruiken al regelmatig fairtrade producten. Wat leert de Bijbel ons over rechtvaardig handelen? Wat gebeurt er in de Wageningse kerken op het terrein van fairtrade en kunnen gemeenschappen elkaar daarin verder helpen? Daar wil de werkgroep de komende tijd over nadenken en op verschillende manieren aandacht aan geven.

fairtradegemeenteOok de burgergemeente kan het predicaat Fairtrade Gemeente krijgen. Zo’n titel geeft aan dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. In het verleden zijn er in Wageningen wel initiatieven geweest om te proberen een dergelijk predicaat te behalen, maar die gesprekken zijn gestrand. Sinds enkele maanden wordt er toch weer over gesproken. De gemeente juicht dit toe, wil ook wel faciliteren, maar stelt dat het initiatief wel bij groepen uit de Wageningse samenleving moet komen. Mogelijk dat ook Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen mee kunnen. Iets wat de werkgroep Kerk en Schepping ook wil gaan onderzoeken.